บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

กระทรวงสาธารณสุขร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กระทรวงสาธารณสุขร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

     กระทรวงสาธารณสุขร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา...

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 12-06-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 234

อ่านต่อ...

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 21-03-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 133

อ่านต่อ...

งานวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพื่อ คนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพื่อ  คนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

      งานวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพื่อ คนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561              ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 23-05-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 92

อ่านต่อ...

ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ “ Insight GREEN&CLEAN”

ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ “ Insight GREEN&CLEAN”

    ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ “ Insight GREEN&CLEAN”   ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2561   ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 20-03-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 161

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

        โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย   ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561   ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก   ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 06-02-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 522

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561       -กรณีที่ส่งแบบตอบรับมาแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ สามารถส่งแบบตอบรับมาใหม่  ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -สำหรับท่านที่เพิ่งได้รับหนังสือเชิญประชุมและมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถส่งแบบตอบรับมาได้ ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -โดยส...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 26-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 552

อ่านต่อ...

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล สถานที่ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ   ...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 18-04-2559 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 628

อ่านต่อ...

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

  ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทุกชีวิตสามรถอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างกลมกลืน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง อย่าง CAPITAL GATE ทีได้ แรงบันดาลใจมาจากลูกคลื่นที่ลอยเหนือเนินทราย และคลื่นน้ำในอ่าวเปอร์เซียจนกลายเป็นสุดยอดตึกเอียงสูงระฟ้าท...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 12-10-2558 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 581

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการศึกษา วิจัย เเละพัฒนาด้านอาคารเเละสภาพเเวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการศึกษา วิจัย เเละพัฒนาด้านอาคารเเละสภาพเเวดล้อม

  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการศึกษา วิจัย เเละพัฒนาด้านอาคารเเละสภาพเเวดล้อม...

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 31-05-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 125

อ่านต่อ...

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล รหัสกระบวนงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล รหัสกระบวนงาน

    คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล รหัสกระบวนงาน...

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 31-05-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 112

อ่านต่อ...

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม...

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 31-05-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 207

อ่านต่อ...

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กองแบบแผน

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กองแบบแผน

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 03-05-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 109

อ่านต่อ...

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 09-04-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 130

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

       รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  ...

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 08-08-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1702

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

  รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 27-06-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 814

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560 

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 20-04-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 776

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 308

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาเอกสารข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาเอกสารข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาเอกสารข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 206

อ่านต่อ...