บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบสอบถาม สถิติการทำงานของช่างในงานก่อสร้าง '62

แบบสอบถาม สถิติการทำงานของช่างในงานก่อสร้าง '62

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 28-01-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 81

อ่านต่อ...

แบบฟอร์มแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน

แบบฟอร์มแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 25-12-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 173

อ่านต่อ...

งานวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพื่อ คนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพื่อ  คนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

      งานวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพื่อ คนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561              ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 23-05-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 187

อ่านต่อ...

ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ “ Insight GREEN&CLEAN”

ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ “ Insight GREEN&CLEAN”

    ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ “ Insight GREEN&CLEAN”   ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2561   ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 20-03-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 262

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

        โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย   ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561   ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก   ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 06-02-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 722

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561       -กรณีที่ส่งแบบตอบรับมาแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ สามารถส่งแบบตอบรับมาใหม่  ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -สำหรับท่านที่เพิ่งได้รับหนังสือเชิญประชุมและมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถส่งแบบตอบรับมาได้ ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -โดยส...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 26-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 653

อ่านต่อ...

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล สถานที่ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ   ...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 18-04-2559 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 742

อ่านต่อ...

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

  ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทุกชีวิตสามรถอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างกลมกลืน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง อย่าง CAPITAL GATE ทีได้ แรงบันดาลใจมาจากลูกคลื่นที่ลอยเหนือเนินทราย และคลื่นน้ำในอ่าวเปอร์เซียจนกลายเป็นสุดยอดตึกเอียงสูงระฟ้าท...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 12-10-2558 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 737

อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม  2561)...

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 12-02-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 27

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 05-10-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 132

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 406

อ่านต่อ...