คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการศึกษา วิจัย เเละพัฒนาด้านอาคารเเละสภาพเเวดล้อม