บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศพันธะสัญญาด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศพันธะสัญญาด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศพันธะสัญญาด้านคุณธรรมจริยธรรม  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 05-10-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 4

อ่านต่อ...

อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน แบบเลขที่ 11160

อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน แบบเลขที่ 11160

    VDO แสดงพื้นที่ใช้สอยของอาคาร และงานระบบประกอบอาคารในลักษณะเสมือนจริง จัดทำโดย คณะทำงานโครงการพัฒนาแบบ POPULAR BUILDING FOR BIM. คลิกที่ภาพเพื่อรับชมวิดิโอ      ...

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 21-09-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 172

อ่านต่อ...

กระบวนงานการขอเเบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระบวนงานการขอเเบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระบวนงานการขอเเบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองเเบบแผน      ...

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 19-08-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 449

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

  เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขณ ห้องประชุม PHEOC ชัน 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 14 มกราคม 2564...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 14-01-2564 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 479

อ่านต่อ...

โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (นายช่างโยธา)

โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (นายช่างโยธา)

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562เจ้าหน้าที่กองแบบแผน นำทีมโดยนายช่างโยธาชำนาญงานลงพื้นที่สถานที่จริง ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรีเพื่อสอนงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตโดยให้เรียนรู้เรื่องลักษณะงานรื้อถอนปรับปรุง ซ่อมแซม เขียนแบบออกรายการประกอบแบบและทำราคากลางในโครง...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 28-11-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1344

อ่านต่อ...

เอกสารการประชุมแผนปกิบัติการ วันที่ 22- 23 กรกฏาคม 2562

เอกสารการประชุมแผนปกิบัติการ วันที่ 22- 23 กรกฏาคม 2562

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 22-07-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 775

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561       -กรณีที่ส่งแบบตอบรับมาแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ สามารถส่งแบบตอบรับมาใหม่  ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -สำหรับท่านที่เพิ่งได้รับหนังสือเชิญประชุมและมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถส่งแบบตอบรับมาได้ ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -โดยส...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 26-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1523

อ่านต่อ...

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล สถานที่ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ   ...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 18-04-2559 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1741

อ่านต่อ...

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

  ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทุกชีวิตสามรถอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างกลมกลืน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง อย่าง CAPITAL GATE ทีได้ แรงบันดาลใจมาจากลูกคลื่นที่ลอยเหนือเนินทราย และคลื่นน้ำในอ่าวเปอร์เซียจนกลายเป็นสุดยอดตึกเอียงสูงระฟ้าท...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 12-10-2558 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 3573

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 04-10-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 20

อ่านต่อ...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 04-10-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 13

อ่านต่อ...

กองเเบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับโอน ย้ายข้าราชการ 1 อัตรา

กองเเบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับโอน ย้ายข้าราชการ 1 อัตรา

กองเเบบแผน รับโอน ย้ายข้าราชการ ตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา...

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 04-08-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 170

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

การจัดทำผังบริเวณโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ

การจัดทำผังบริเวณโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ

                           กองแบบแผนได้จัดทำโครงการ  โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพ แวดล้อม  กองแบบแผนได้ดำเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำผังหลักเพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีทิศทางในการพัฒนาตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพและแก้ไขปัญหา...

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 16-08-2564 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 784

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1246

อ่านต่อ...