บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ ฉวาง ยะหา สายบุรี

แบบอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ ฉวาง ยะหา สายบุรี

แบบอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ ฉวาง ยะหา สายบุรี  1. เเบบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง : https://drive.google.com/file/d/1D8kk1scfJj_jvDu3G09K0ptix9Tfk-Bt/view?usp=sharing 1.1 เเบบโครงสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง : https://drive.google...

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 28-09-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 163

อ่านต่อ...

แบบอาคารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

แบบอาคารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

  อาคารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 แบบเลขที่  11110 (R02-11110-2100700038) พื้นที่ใช้สอย  3,074 ตรม.           ชั้น 1  กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์           ชั้น 2  กลุ่มงานบริหารและแผนงาน  กลุ่มงานวิชาการ           ชั้น 3  กลุ่มงานมาตรฐานอาคารและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มงานคุ้มครอง  กลุ่มงานสุ...

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 04-07-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 461

อ่านต่อ...

เเบบอาคารทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาด 4,8 และ16 ยูนิต

เเบบอาคารทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาด 4,8 และ16 ยูนิต

เเบบอาคารทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาด 4,8 และ16 ยูนิต

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 14-06-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 820

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

 

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 17-08-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 60

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

 

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 10-07-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 72

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 07-06-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 53

อ่านต่อ...

แนวปฏิบัติ Website security Guideline

แนวปฏิบัติ Website security Guideline

แนวปฏิบัติ Website security Guideline

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 05-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 81

อ่านต่อ...

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 07-12-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 83

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 10-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 122

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโยธา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโยธา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโยธา

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 04-08-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 126

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 03-05-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 91

อ่านต่อ...

รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 20-04-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 110

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

ห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ ขนาดมาตรฐาน

ห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ ขนาดมาตรฐาน

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 11-05-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 247

อ่านต่อ...

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 13-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 389

อ่านต่อ...

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลจิตเวช

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลจิตเวช

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 13-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 265

อ่านต่อ...

เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง พ.ศ.2566

เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง พ.ศ.2566

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 11-05-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 105

อ่านต่อ...

เล่มแผนปฏิบัติการ ปี งปม. 66

เล่มแผนปฏิบัติการ ปี งปม. 66

เล่มแผนปฏิบัติการ ปี งปม. 66

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 08-02-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 304

อ่านต่อ...

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 27-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 197

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1378

อ่านต่อ...