บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 10-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 37

อ่านต่อ...

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ในภาคเอกชน

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ในภาคเอกชน

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ในภาคเอกชน  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ : https://www.nacc.go.th/CGhandbook/NACC-GC.html#p=cover...

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 03-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 19

อ่านต่อ...

แผนผังกระบวนงาน One Stop Services กองเเบบแผน

แผนผังกระบวนงาน One Stop Services กองเเบบแผน

แผนผังกระบวนงาน One Stop Services กองเเบบแผน

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 19-10-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 65

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

  เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขณ ห้องประชุม PHEOC ชัน 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 14 มกราคม 2564...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 14-01-2564 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 498

อ่านต่อ...

โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (นายช่างโยธา)

โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (นายช่างโยธา)

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562เจ้าหน้าที่กองแบบแผน นำทีมโดยนายช่างโยธาชำนาญงานลงพื้นที่สถานที่จริง ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรีเพื่อสอนงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตโดยให้เรียนรู้เรื่องลักษณะงานรื้อถอนปรับปรุง ซ่อมแซม เขียนแบบออกรายการประกอบแบบและทำราคากลางในโครง...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 28-11-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1390

อ่านต่อ...

เอกสารการประชุมแผนปกิบัติการ วันที่ 22- 23 กรกฏาคม 2562

เอกสารการประชุมแผนปกิบัติการ วันที่ 22- 23 กรกฏาคม 2562

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 22-07-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 806

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 10-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 27

อ่านต่อ...

เอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารสาธารณสุข

เอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารสาธารณสุข

เอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารสาธารณสุข  

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 10-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 42

อ่านต่อ...

เอกสารส่งเสริมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

เอกสารส่งเสริมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

เอกสารส่งเสริมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 10-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 41

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ...

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 28-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 21

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 22-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 34

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)...

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 07-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 22

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

การจัดทำผังบริเวณโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ

การจัดทำผังบริเวณโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ

                           กองแบบแผนได้จัดทำโครงการ  โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพ แวดล้อม  กองแบบแผนได้ดำเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำผังหลักเพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีทิศทางในการพัฒนาตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพและแก้ไขปัญหา...

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 16-08-2564 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 847

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1270

อ่านต่อ...