บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 10-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 87

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

  เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขณ ห้องประชุม PHEOC ชัน 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 14 มกราคม 2564...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 14-01-2564 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 521

อ่านต่อ...

โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (นายช่างโยธา)

โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (นายช่างโยธา)

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562เจ้าหน้าที่กองแบบแผน นำทีมโดยนายช่างโยธาชำนาญงานลงพื้นที่สถานที่จริง ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรีเพื่อสอนงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตโดยให้เรียนรู้เรื่องลักษณะงานรื้อถอนปรับปรุง ซ่อมแซม เขียนแบบออกรายการประกอบแบบและทำราคากลางในโครง...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 28-11-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1470

อ่านต่อ...

เอกสารการประชุมแผนปกิบัติการ วันที่ 22- 23 กรกฏาคม 2562

เอกสารการประชุมแผนปกิบัติการ วันที่ 22- 23 กรกฏาคม 2562

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 22-07-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 830

อ่านต่อ...

แนวปฏิบัติ Website security Guideline

แนวปฏิบัติ Website security Guideline

แนวปฏิบัติ Website security Guideline

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 05-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 13

อ่านต่อ...

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 07-12-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 38

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 10-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 69

อ่านต่อ...

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล

รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 31-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 13

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานมรัพยากรบุคคล

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 30-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 28

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ...

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 28-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 65

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 13-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 87

อ่านต่อ...

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลจิตเวช

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลจิตเวช

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 13-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 84

อ่านต่อ...

โครงการจัดทำแบบอาคารทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาลชุมชม

โครงการจัดทำแบบอาคารทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาลชุมชม

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 12-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 161

อ่านต่อ...

เล่มแผนปฏิบัติการ ปี งปม. 66

เล่มแผนปฏิบัติการ ปี งปม. 66

เล่มแผนปฏิบัติการ ปี งปม. 66

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 08-02-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 6

อ่านต่อ...

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 27-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 71

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1296

อ่านต่อ...