บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2566

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2566

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2566

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 13-03-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 44

อ่านต่อ...

ขอเชิญชวนตอบเเบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญชวนตอบเเบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญชวนตอบเเบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 14-02-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 49

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 07-06-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 3

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

 

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 01-05-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 19

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

 

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 03-04-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 32

อ่านต่อ...

แนวปฏิบัติ Website security Guideline

แนวปฏิบัติ Website security Guideline

แนวปฏิบัติ Website security Guideline

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 05-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 49

อ่านต่อ...

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 07-12-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 62

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

การบริหารจัดการอาคาร และสิ่งอำนวยความในช่วงเกิดโควิด-19

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 10-11-2565 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 94

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 03-05-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 39

อ่านต่อ...

รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 20-04-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 69

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

ห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ ขนาดมาตรฐาน

ห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ ขนาดมาตรฐาน

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 11-05-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 61

อ่านต่อ...

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 13-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 259

อ่านต่อ...

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลจิตเวช

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลจิตเวช

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 13-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 177

อ่านต่อ...

เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง พ.ศ.2566

เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง พ.ศ.2566

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 11-05-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 37

อ่านต่อ...

เล่มแผนปฏิบัติการ ปี งปม. 66

เล่มแผนปฏิบัติการ ปี งปม. 66

เล่มแผนปฏิบัติการ ปี งปม. 66

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 08-02-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 235

อ่านต่อ...

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 27-01-2566 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 155

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1334

อ่านต่อ...