ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

 

 

 

-กรณีที่ส่งแบบตอบรับมาแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ สามารถส่งแบบตอบรับมาใหม่  ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

-สำหรับท่านที่เพิ่งได้รับหนังสือเชิญประชุมและมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถส่งแบบตอบรับมาได้ ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

-โดยส่งทาง FAX : 021495602-03

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.