กองเเบบแผน รับโอน ย้ายข้าราชการ

ตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

จำนวน 1 อัตรา