ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)