เรียน สถานบริการสาธารณสุข /โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กองแบบแผน ได้จัดทำแบบ Cohort ward ห้องแยกเดี่ยว และ ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ(AIIR) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

สำหรับอาคารเดิมของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อย พร้อมนำไปใช้ เป้าหมายทั้งหมด 11 แบบ

ครอบคลุมลักษณะของอาคารหอผู้ป่วยที่มีอยู่ ในปัจจุบัน เบื้องต้นได้จัดทำรูปแบบ,ราคาค่าก่อสร้าง. พร้อมนำไปก่อสร้างแล้วเสร็จ 11 แบบ ดังนี้

 

1.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.30 / มี.ค./63

สำหรับแบบเลขที่ 2731/2530 ตึกคนไข้ 30 เตียง หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 3.4 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 30 วัน

 

2.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.31 / มี.ค./63

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำ) หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 1.1 แสนบาท ระยะเวลาสร้าง 20 วัน

 

3.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.32 / มี.ค./63

สำหรับหอพักผู้ป่วยรวม ตึกคนไข้ 114 เตียง แบบเลขที่ 8605, 120 เตียง แบบเลขที่ 9128, 144 เตียง แบบเลขที่ 9073, 156 เตียง แบบเลขที่ 9045 หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 1 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 20 วัน

 

4.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.33 / มี.ค./63

สำหรับแบบเลขที่ 2731/2530 ตึกคนไข้ 30 เตียง หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 7.3 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 45 วัน

 

5.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.34 / มี.ค./63

สำหรับหอพักผู้ป่วยรวม ตึกคนไข้ 114 เตียง แบบเลขที่ 8605, 120 เตียง แบบเลขที่ 9128, 144 เตียง แบบเลขที่ 9073, 156 เตียง

แบบเลขที่ 9045 หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 3.9 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 45 วัน

 

6.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.35 / มี.ค./63

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำ) หรือแบบใกล้เคียง เป็น AIIR งบประมาณ 1.65 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 45 วัน

 

7.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.36 / มี.ค./63

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำ) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modified AIIR งบประมาณ 1 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 30 วัน

 

8.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.40 / เม.ย./63

สำหรับแบบเลขที่ 7919 ตึกคนไข้ 60 เตียง หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 2 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 30 วัน

 

9.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.41 / เม.ย./63

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modified AIIR งบประมาณ 7.9 แสนบาท ระยะเวลาสร้าง 30 วัน

 

10.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.42 / เม.ย./63

สำหรับหอพักผู้ป่วยรวม ตึกคนไข้ 114 เตียง แบบเลขที่ 8605, 120 เตียง แบบเลขที่ 9128, 144 เตียง แบบเลขที่ 9073, 156 เตียง แบบเลขที่ 9045 หรือแบบใกล้เคียง

เป็น ICU COHORT WARD งบประมาณ 8.5 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 45 วัน

 

11.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.43 / เม.ย./63

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น AIIR งบประมาณ 1.6 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 45 วัน

 

สนใจติดต่อรับรายละเอียดได้ที่

 

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1 (เขตสุขภาพที่ 1,2) นาย สรรค์ หอมกลิ่นจันทน์ 0805776633

 

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2 (เขตสุขภาพที่ 3,4) นาย สุรเทพ สุกใส 0814287301

 

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3 (เขตสุขภาพที่ 5,6) นาย สุทธิพร ปรีชา 0897321581

 

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4 (เขตสุขภาพที่ 7,8) นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ 0869213961

 

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5 (เขตสุขภาพที่ 9,10) นาย บดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ 0818071573

 

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6 (เขตสุขภาพที่ 11,12) นาย พัลลภ วุฒิไตรมงคล 0616635414

 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข TEL : 021937006 / E-Mail : kongbab001@gmail.com

 

 

ไฟล์แนบ :
Download this file (270420_022242.jpg)ก.30 (One Page)[กองแบบแผน]1679 kB
Download this file (270420_022251.pdf)เอกสารเลขที่ ก.30 / มี.ค./63[กองแบบแผน]11973 kB
Download this file (270420_022301.jpg)ก.31 (One Page)[กองแบบแผน]1342 kB
Download this file (270420_022311.pdf)เอกสารเลขที่ ก.31 / มี.ค./63 [กองแบบแผน]9935 kB
Download this file (270420_022323.jpg)ก.32 (One Page)[กองแบบแผน]4124 kB
Download this file (270420_022336.pdf)เอกสารเลขที่ ก.32 / มี.ค./63 [กองแบบแผน]11022 kB
Download this file (270420_022353.jpg)ก.33 (One Page)[กองแบบแผน]1631 kB
Download this file (270420_022405.pdf)เอกสารเลขที่ ก.33 / มี.ค./63 [กองแบบแผน]5908 kB
Download this file (270420_022419.jpg)ก.34 (One Page)[กองแบบแผน]1955 kB
Download this file (270420_022428.pdf)เอกสารเลขที่ ก.34 / มี.ค./63 [กองแบบแผน]6205 kB
Download this file (270420_022438.jpg)ก.35 (One Page)[กองแบบแผน]1250 kB
Download this file (150520_083307.pdf)เอกสารเลขที่ ก.35 / มี.ค./63 [กองเเบบแผน]10374 kB
Download this file (270420_022456.jpg)ก.36 (One Page)[กองเเบบแผน]1009 kB
Download this file (270420_022506.pdf)เอกสารเลขที่ ก.36 / มี.ค./63 [กองแบบแผน]11668 kB
Download this file (270420_022517.jpg)ก.40 (One Page)[กองแบบแผน]1495 kB
Download this file (270420_022537.pdf)เอกสารเลขที่ ก.40/เม.ย./63[กองแบบแผน]5468 kB
Download this file (270420_022634.jpg)ก.41 (One Page)[กองแบบแผน]3308 kB
Download this file (270420_022648.pdf)เอกสารเลขที่ ก.41/เม.ย./63[กองแบบแผน]11104 kB
Download this file (270420_022657.jpg)ก.42 (One Page)[กองแบบแผน]4707 kB
Download this file (270420_022712.pdf)เอกสารเลขที่ ก.42/เม.ย./63[กองแบบแผน]6776 kB
Download this file (150520_075705.jpg)ก.43 (One Page)[กองแบบแผน]3204 kB
Download this file (150520_075749.pdf)เอกสารเลขที่ ก.43 / เม.ย./63 [กองแบบแผน]15619 kB
Download this file (180520_025655.jpg)สรุปภาพรวมราคาและระยะเวลาก่อสร้าง[กองแบบแผน]343 kB