VDO แสดงพื้นที่ใช้สอยของอาคาร และงานระบบประกอบอาคารในลักษณะเสมือนจริง
จัดทำโดย คณะทำงานโครงการพัฒนาแบบ POPULAR BUILDING FOR BIM.

คลิกที่ภาพเพื่อรับชมวิดิโอ