บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเเสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

การเเสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

                การเเสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 21-11-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 142

อ่านต่อ...

ผังการบริหารราชการภายในกองแบบแผน

ผังการบริหารราชการภายในกองแบบแผน

        ปรับผังอัตรากำลังการบริหารราชการภายในกองแบบแผน

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 11-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 353

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

        โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย   ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561   ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก   ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 06-02-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 176

อ่านต่อ...

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    โครงการเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 28-11-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 63

อ่านต่อ...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สหวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพที่ยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สหวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพที่ยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สหวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพที่ยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่ิอวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผน มีผลการดำเนินงานด้าน...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 19-09-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 155

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561       -กรณีที่ส่งแบบตอบรับมาแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ สามารถส่งแบบตอบรับมาใหม่  ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -สำหรับท่านที่เพิ่งได้รับหนังสือเชิญประชุมและมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถส่งแบบตอบรับมาได้ ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -โดยส...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 26-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 309

อ่านต่อ...

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล สถานที่ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ   ...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 18-04-2559 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 435

อ่านต่อ...

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

  ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทุกชีวิตสามรถอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างกลมกลืน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง อย่าง CAPITAL GATE ทีได้ แรงบันดาลใจมาจากลูกคลื่นที่ลอยเหนือเนินทราย และคลื่นน้ำในอ่าวเปอร์เซียจนกลายเป็นสุดยอดตึกเอียงสูงระฟ้าท...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 12-10-2558 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 366

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคลภายนอก

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคลภายนอก

  ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคลภายนอก

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 13-02-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 31

อ่านต่อ...

ประกาศเผยเเพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)

ประกาศเผยเเพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)

       ประกาศเผยเเพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 09-02-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 34

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคลภายนอก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคลภายนอก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคลภายนอก

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 06-02-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 50

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 13-12-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 585

อ่านต่อ...

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560

    โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560...

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 10-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 430

อ่านต่อ...

ผลการดำเนินงานโครงการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลการดำเนินงานโครงการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลการดำเนินงานโครงการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 05-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 954

อ่านต่อ...

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 09-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 171

อ่านต่อ...

รายงานผล (Report) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560

รายงานผล (Report) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560

  รายงานผล (Report) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 04-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 277

อ่านต่อ...

ใบงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน รอบ 2 (หมวด 1-6) (Self -Assessment After)

ใบงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน รอบ 2 (หมวด 1-6) (Self -Assessment After)

  ใบงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน รอบ 2 (หมวด 1-6) (Self -Assessment After)...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 04-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 213

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

       รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  ...

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 08-08-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 999

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

  รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 27-06-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 580

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560 

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 20-04-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 570

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 62

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาเอกสารข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาเอกสารข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาเอกสารข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 38

อ่านต่อ...

โครงการจัดทำฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินและสภาพเเวดล้อมสาธารณสุข (ระดับอำเภอ) ปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดทำฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินและสภาพเเวดล้อมสาธารณสุข (ระดับอำเภอ) ปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดทำฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินและสภาพเเวดล้อมสาธารณสุข (ระดับอำเภอ)

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 41

อ่านต่อ...