บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกองแบบแผน เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศกองแบบแผน เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต

      ประกาศกองแบบแผน เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต  ...

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 05-04-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 250

อ่านต่อ...

การจัดทำผังสำรวจ

การจัดทำผังสำรวจ

แนวทางการเขียนแบบผังสำรวจ

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 28-11-2559 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 285

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ข้าราชการ

ประชาสัมพันธ์การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ข้าราชการ

  ประชาสัมพันธ์การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ข้าราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ   ...

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 25-10-2559 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 205

อ่านต่อ...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สหวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพที่ยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สหวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพที่ยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สหวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพที่ยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 19-09-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 17

อ่านต่อ...

ประชุมโครงการปลูกฝังและปรับฐานความคิดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประชุมโครงการปลูกฝังและปรับฐานความคิดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  โครงการปลูกฝังและปรับฐานความคิดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  กองแบบแผน   วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 10-08-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 62

อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ เรื่องการตรวจสอบและดูแลรักษาอาคาร

โครงการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ เรื่องการตรวจสอบและดูแลรักษาอาคาร

    วันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัด โครงการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ เรื่องการตรวจสอบและดูแลรักษาอาคารเบื้องต้น โดยมี ท่านผู้อำนวยการสมพงษ์ วิรัติสกุล เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 02-05-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 256

อ่านต่อ...

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล สถานที่ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ   ...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 18-04-2559 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 273

อ่านต่อ...

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

  ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทุกชีวิตสามรถอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างกลมกลืน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง อย่าง CAPITAL GATE ทีได้ แรงบันดาลใจมาจากลูกคลื่นที่ลอยเหนือเนินทราย และคลื่นน้ำในอ่าวเปอร์เซียจนกลายเป็นสุดยอดตึกเอียงสูงระฟ้าท...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 12-10-2558 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 243

อ่านต่อ...

เมื่อไหร่ !! ที่ควรเจาะคอนกรีตเพื่อตรวจกำลังอัด ???

เมื่อไหร่ !! ที่ควรเจาะคอนกรีตเพื่อตรวจกำลังอัด ???

   เมื่อเกิดความสงสัยในกำลังอัดคอนกรีตในตัวโครงสร้าง ไม่ว่ามาจากสาเหตุของผลทดสอบก้อนคอนกรีตตัวอย่างที่ให้ค่าต่ำเกิดรอยร้าวในโครงสร้าง หรือต้องการทราบความแข็งแรงของโครงสร้างเก่า เราจึงควรทำการตรวจสอบความแข็งแรงของคอนกรีตในโครงสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามที่วิศวกรโครงสร้างได้กำหนดหรือใช้ในการ...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 12-10-2558 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 255

อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 21-09-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 25

อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ปฎิบัติงานกองแบบแผน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ปฎิบัติงานกองแบบแผน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ปฎิบัติงานกองแบบแผน ปีงบประมาณ  2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 21-09-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 14

อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีตกลงราคา

    ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีตกลงราคา

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 23-08-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 50

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

คู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูิม-ตติยภูมิ ปีงบประมาณ 2560

คู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูิม-ตติยภูมิ ปีงบประมาณ 2560

คู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูิม-ตติยภูมิ ปีงบประมาณ 2560    ...

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 29-08-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 272

อ่านต่อ...

ผลงานด้านอาคารและผังหลักกองแบบแผน

ผลงานด้านอาคารและผังหลักกองแบบแผน

ผลงานด้านอาคารและผังหลักกองแบบแผน  

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 05-05-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 748

อ่านต่อ...

โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว

โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว

โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว     ที่มาและความสำคัญของปัญหา     เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการดูแลรักษาผู้สูงอายุ  และสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงาน    โดยมุ่งหวังให้เป็นตัวแบบ (Model) ทางเลือกหนึ่ง สำหรับการพัฒนาอาคาร...

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 26-04-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 745

อ่านต่อ...

รายงานผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ( รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ( รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ( รอบ 9 เดือน)  

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 06-07-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 118

อ่านต่อ...

รายงานผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน)

        ผลการดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่ได้ลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในรอบ 6เดือน...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 04-05-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 197

อ่านต่อ...

รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 04-05-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 181

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

       รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  ...

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 08-08-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 341

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

  รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 27-06-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 385

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560 

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 20-04-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 429

อ่านต่อ...

ฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ชื่อโครงการ  :  ฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล           ตามกฎหมายแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2552     กำหนดให้กองแบบแผนมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ควบคุม  ดูแลให้อาคารสถานบริการสุขภาพและหน่วยงาน     ในสัง...

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 23-02-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 324

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ

โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ   ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล                 กองแบบแผน เป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ด้วยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงานบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และเครือข่ายในสังกัดกร...

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 23-02-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 192

อ่านต่อ...

โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข   ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล                 กองแบบแผน เป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ด้วยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงานบริการด้านการแพทย์ กา...

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 23-02-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 173

อ่านต่อ...