บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเเสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

การเเสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

                การเเสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 21-11-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 73

อ่านต่อ...

ผังการบริหารราชการภายในกองแบบแผน

ผังการบริหารราชการภายในกองแบบแผน

        ปรับผังอัตรากำลังการบริหารราชการภายในกองแบบแผน

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 11-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 202

อ่านต่อ...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สหวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพที่ยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สหวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพที่ยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สหวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพที่ยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่ิอวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผน มีผลการดำเนินงานด้าน...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 19-09-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 89

อ่านต่อ...

ประชุมโครงการปลูกฝังและปรับฐานความคิดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประชุมโครงการปลูกฝังและปรับฐานความคิดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  โครงการปลูกฝังและปรับฐานความคิดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  กองแบบแผน   วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 10-08-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 127

อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ เรื่องการตรวจสอบและดูแลรักษาอาคาร

โครงการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ เรื่องการตรวจสอบและดูแลรักษาอาคาร

    วันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัด โครงการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ เรื่องการตรวจสอบและดูแลรักษาอาคารเบื้องต้น โดยมี ท่านผู้อำนวยการสมพงษ์ วิรัติสกุล เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 02-05-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 320

อ่านต่อ...

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล สถานที่ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ   ...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 18-04-2559 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 331

อ่านต่อ...

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

  ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทุกชีวิตสามรถอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างกลมกลืน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง อย่าง CAPITAL GATE ทีได้ แรงบันดาลใจมาจากลูกคลื่นที่ลอยเหนือเนินทราย และคลื่นน้ำในอ่าวเปอร์เซียจนกลายเป็นสุดยอดตึกเอียงสูงระฟ้าท...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 12-10-2558 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 299

อ่านต่อ...

เมื่อไหร่ !! ที่ควรเจาะคอนกรีตเพื่อตรวจกำลังอัด ???

เมื่อไหร่ !! ที่ควรเจาะคอนกรีตเพื่อตรวจกำลังอัด ???

   เมื่อเกิดความสงสัยในกำลังอัดคอนกรีตในตัวโครงสร้าง ไม่ว่ามาจากสาเหตุของผลทดสอบก้อนคอนกรีตตัวอย่างที่ให้ค่าต่ำเกิดรอยร้าวในโครงสร้าง หรือต้องการทราบความแข็งแรงของโครงสร้างเก่า เราจึงควรทำการตรวจสอบความแข็งแรงของคอนกรีตในโครงสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามที่วิศวกรโครงสร้างได้กำหนดหรือใช้ในการ...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 12-10-2558 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 309

อ่านต่อ...

ประกาศเผยเเพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ประกาศเผยเเพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2560

                                                                                                                                             ประกาศเผยเเพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2560...

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 23-11-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 15

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 22-11-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 8

อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองเเบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองเเบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองเเบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 21-11-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 15

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560

    โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560...

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 10-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 255

อ่านต่อ...

ผลการดำเนินงานโครงการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลการดำเนินงานโครงการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลการดำเนินงานโครงการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 05-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 752

อ่านต่อ...

ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเยี่ยม นิเทศติดตาม ปีงบประมาณ 2560

ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเยี่ยม นิเทศติดตาม ปีงบประมาณ 2560

ผลการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมเยี่ยม นิเทศติดตาม

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 28-09-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 485

อ่านต่อ...

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 09-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 102

อ่านต่อ...

รายงานผล (Report) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560

รายงานผล (Report) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560

  รายงานผล (Report) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 04-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 220

อ่านต่อ...

ใบงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน รอบ 2 (หมวด 1-6) (Self -Assessment After)

ใบงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน รอบ 2 (หมวด 1-6) (Self -Assessment After)

  ใบงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน รอบ 2 (หมวด 1-6) (Self -Assessment After)...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 04-10-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 115

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

       รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  ...

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 08-08-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 629

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

  รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 27-06-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 475

อ่านต่อ...

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560

รายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เขต 1-12 ประจำเดือน เมษายน 2560 

หมวด รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง วันที่เผยแพร่ 20-04-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 491

อ่านต่อ...

ฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ชื่อโครงการ  :  ฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล           ตามกฎหมายแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2552     กำหนดให้กองแบบแผนมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ควบคุม  ดูแลให้อาคารสถานบริการสุขภาพและหน่วยงาน     ในสัง...

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 23-02-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 409

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ

โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ   ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล                 กองแบบแผน เป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ด้วยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงานบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และเครือข่ายในสังกัดกร...

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 23-02-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 271

อ่านต่อ...

โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข   ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล                 กองแบบแผน เป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ด้วยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงานบริการด้านการแพทย์ กา...

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 23-02-2560 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 247

อ่านต่อ...