บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบประเมินการนำองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมไปใช้ประโยชน์

แบบประเมินการนำองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมไปใช้ประโยชน์

    เมื่อทำแบบประเมินเสร็จแล้ว  รบกวนส่งเข้าอีเมล  pusakorn.yooyen@gmail.com ด้วยครับ...

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 26-07-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 97

อ่านต่อ...

เอกสารการประชุมแผนปกิบัติการ วันที่ 22- 23 กรกฏาคม 2562

เอกสารการประชุมแผนปกิบัติการ วันที่ 22- 23 กรกฏาคม 2562

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 22-07-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 39

อ่านต่อ...

อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการแบ่งถ่ายภาระงาน ควบคุมงานก่อสร้างกองแบบแผน หมวดงาน : สำรวจพื้นที่ทางกายภาพเดิมเพื่อจัดทำผังแม่บท ณ บริเวณหน้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และตึกวิศวกรรมการแพทย์ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการแบ่งถ่ายภาระงาน ควบคุมงานก่อสร้างกองแบบแผน หมวดงาน : สำรวจพื้นที่ทางกายภาพเดิมเพื่อจัดทำผังแม่บท ณ บริเวณหน้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และตึกวิศวกรรมการแพทย์ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

   อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการแบ่งถ่ายภาระงาน ควบคุมงานก่อสร้างกองแบบแผน หมวดงาน : สำรวจพื้นที่ทางกายภาพเดิมเพื่อจัดทำผังแม่บท ณ บริเวณหน้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และตึกวิศวกรรมการแพทย์ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 17-06-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 68

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561       -กรณีที่ส่งแบบตอบรับมาแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ สามารถส่งแบบตอบรับมาใหม่  ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -สำหรับท่านที่เพิ่งได้รับหนังสือเชิญประชุมและมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถส่งแบบตอบรับมาได้ ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -โดยส...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 26-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 901

อ่านต่อ...

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล สถานที่ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ   ...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 18-04-2559 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 858

อ่านต่อ...

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

  ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทุกชีวิตสามรถอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างกลมกลืน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง อย่าง CAPITAL GATE ทีได้ แรงบันดาลใจมาจากลูกคลื่นที่ลอยเหนือเนินทราย และคลื่นน้ำในอ่าวเปอร์เซียจนกลายเป็นสุดยอดตึกเอียงสูงระฟ้าท...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 12-10-2558 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 976

อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)...

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 02-07-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 104

อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม  2561)...

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 12-02-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 327

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)...

หมวด ยุทธศาสตร์และประเมินผล วันที่เผยแพร่ 05-10-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 209

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 508

อ่านต่อ...