บทความล่าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ข่าว/กิจกรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวทั่วไป
 4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

การคำนวณตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) “

การคำนวณตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) “

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 12-03-2564 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 138

อ่านต่อ...

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "กองเเบบแผน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "กองเเบบแผน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "กองเเบบแผน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เผยแพร่ 01-03-2564 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 73

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

  เอกสารประกอบการประชุมการเเก้ปัญหาความล่าช้าเเละการทิ้งงานโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขณ ห้องประชุม PHEOC ชัน 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 14 มกราคม 2564...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 14-01-2564 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 131

อ่านต่อ...

โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (นายช่างโยธา)

โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (นายช่างโยธา)

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562เจ้าหน้าที่กองแบบแผน นำทีมโดยนายช่างโยธาชำนาญงานลงพื้นที่สถานที่จริง ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรีเพื่อสอนงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตโดยให้เรียนรู้เรื่องลักษณะงานรื้อถอนปรับปรุง ซ่อมแซม เขียนแบบออกรายการประกอบแบบและทำราคากลางในโครง...

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 28-11-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 608

อ่านต่อ...

เอกสารการประชุมแผนปกิบัติการ วันที่ 22- 23 กรกฏาคม 2562

เอกสารการประชุมแผนปกิบัติการ วันที่ 22- 23 กรกฏาคม 2562

หมวด ข่าวกิจกรรม วันที่เผยแพร่ 22-07-2562 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 426

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561       -กรณีที่ส่งแบบตอบรับมาแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ สามารถส่งแบบตอบรับมาใหม่  ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -สำหรับท่านที่เพิ่งได้รับหนังสือเชิญประชุมและมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถส่งแบบตอบรับมาได้ ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 -โดยส...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 26-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1316

อ่านต่อ...

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล สถานที่ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ   ...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 18-04-2559 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 1425

อ่านต่อ...

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

CAPTITAL GATE อาคารเอียงที่สุดของโลก

  ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อให้ทุกชีวิตสามรถอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างกลมกลืน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง อย่าง CAPITAL GATE ทีได้ แรงบันดาลใจมาจากลูกคลื่นที่ลอยเหนือเนินทราย และคลื่นน้ำในอ่าวเปอร์เซียจนกลายเป็นสุดยอดตึกเอียงสูงระฟ้าท...

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่เผยแพร่ 12-10-2558 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 2083

อ่านต่อ...

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเขียนเเบบ

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเขียนเเบบ

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเขียนเเบบ จำนวน 2 อัตตรากำหนดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2564

หมวด ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่เผยแพร่ 08-02-2564 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 70

อ่านต่อ...

ผลงานกองแบบแผน

 1. ผลงานวิชาการ
 2. ยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 4. โครงการ

รูปเล่มเอกสารแบบปรับปรุงห้องผู้ป่วย COVID-19

รูปเล่มเอกสารแบบปรับปรุงห้องผู้ป่วย COVID-19

  ด้วยกองแบบแผน ได้ดำเนินการจัดทำแบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19พร้อมทั้งแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ NEW NORMAL  แล้วเสร็จ จำนวน  รวม 13 แบบ โดยได้จัดทำรูปเล่มเอกสารเพื่่อเผยแพร่ต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธา...

หมวด ผลงานวิชาการ วันที่เผยแพร่ 07-12-2563 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 4001

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาและสนันสนุนการบริหารจัดการ กองเเบบแผน

หมวด โครงการ วันที่เผยแพร่ 10-01-2561 โดย กองแบบแผน จำนวน อ่าน : 899

อ่านต่อ...