เรียน สถานบริการสาธารณสุข /โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กองแบบแผน ได้จัดทำแบบปรับปรุงห้องทันตกรรมเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 และแบบปรับปรุงห้องทันตกรรมทั่วไป

เพื่อให้ สถานบริการสาธารณสุข /โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะปรกติใหม่(New Normal)

ทั้งนี้ได้จัดทำรูปแบบ,ราคาค่าก่อสร้าง. พร้อมนำไปก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 แบบ ดังนี้

 

1.แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 เอกสารเลขที่ ก.44 / เม.ย./63

สำหรับการรักษาทางทันตกรรม ให้แก่ผู้ติดเชื้อ Covid-19 หรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ และผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนที่ไม่ผ่านการคัดกรอง

2.แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม เอกสารเลขที่ ก.45 / เม.ย./63

สำหรับการรักษาทางทันตกรรม ให้แก่ผู้ป่วยทั่วไป ที่ผ่านการคัดกรอง หรือตรวจ หรือกักตัว และผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าให้ทำทันตกรรมได้

 

สนใจติดต่อรับรายละเอียดได้ที่

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1 (เขตสุขภาพที่ 1,2) นาย สรรค์ หอมกลิ่นจันทน์ 0805776633

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2 (เขตสุขภาพที่ 3,4) นาย สุรเทพ สุกใส 0814287301

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3 (เขตสุขภาพที่ 5,6) นาย สุทธิพร ปรีชา 0897321581

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4 (เขตสุขภาพที่ 7,8) นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ 0869213961

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5 (เขตสุขภาพที่ 9,10) นาย บดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ 0818071573

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6 (เขตสุขภาพที่ 11,12) นาย พัลลภ วุฒิไตรมงคล 0616635414

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข TEL : 021937006 / E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ไฟล์แนบ :
Download this file (210520_054853.jpg)ก.44 (One Page)[กองแบบแผน]3007 kB
Download this file (210520_054917.pdf)เอกสารเลขที่ ก.44 / เม.ย./63[กองแบบแผน]3079 kB
Download this file (040620_080604.jpg)ก.45 (One Page)[กองแบบแผน]3865 kB
Download this file (240920_040405.pdf)เอกสารเลขที่ ก.45 / เม.ย./63[กองแบบแผน]3840 kB