ไฟล์แนบ :
Download this file (211221_041429.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสำหรับผู้บริหาร เขต 1-13 ประจำเดือนตุลาคม 2564[กองแบบแผน]267 kB
Download this file (211221_042130.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 1 พฤศจิกายน 64[กองแบบแผน]225 kB
Download this file (211221_042141.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน 64[กองแบบแผน]229 kB
Download this file (180122_091626.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 3 พฤศจิกายน 64[กองแบบแผน]484 kB
Download this file (180122_091642.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 4 พฤศจิกายน 64[กองแบบแผน]505 kB
Download this file (180122_091712.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 1 ธันวาคม 64[กองแบบแผน]525 kB
Download this file (180122_091842.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 2 ธันวาคม 64[กองแบบแผน]512 kB
Download this file (200122_022334.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 3 ธันวาคม 64[กองแบบแผน]854 kB
Download this file (200122_022356.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 4 ธันวาคม 64[กองแบบแผน]989 kB
Download this file (200122_022649.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 1 มกราคม 65[กองแบบแผน]641 kB
Download this file (200122_022722.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 2 มกราคม 65[กองแบบแผน]757 kB