ไฟล์แนบ :
Download this file (020621_062952.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสำหรับผู้บริหาร เขต 1-13 ประจำเดือนเมษายน 2564[กองแบบแผน]322 kB
Download this file (160621_091916.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสำหรับผู้บริหาร เขต 1-13 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564[กองแบบแผน]271 kB
Download this file (140721_053900.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสำหรับผู้บริหาร เขต 1-13 ประจำเดือนมิถุนายน 2564[กองแบบแผน]309 kB
Download this file (230821_100735.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสำหรับผู้บริหาร เขต 1-13 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564[กองแบบแผน]273 kB
Download this file (191021_091206.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสำหรับผู้บริหาร เขต 1-13 ประจำเดือนสิงหาคม 2564[กองแบบแผน]251 kB
Download this file (051121_092955.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสำหรับผู้บริหาร เขต 1-13 ประจำเดือนกันยายน 2564[กองแบบแผน]266 kB
Download this file (051121_092937.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสำหรับผู้บริหาร เขต 1-13 ประจำเดือนตุลาคม 2564[กองแบบแผน]267 kB
Download this file (061121_133516.pdf)รายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์พฤศจิกายน 2564 [สัปดาห์ที่ 1/ 04-11-64][กองแบบแผน]225 kB
Download this file (181121_040355.pdf)รายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์พฤศจิกายน 2564 [สัปดาห์ที่ 2/ 11-11-64][กองแบบแผน]229 kB