แบบฟอร์มรายงาน ยธ. กองแบบแผน กรณี ไม่สามารถ พิมพ์ภาษาไทยผ่าน Browser ให้ทำตามคู่มือแนะนำ

ไฟล์แนบ :
Download this file (040716_045653.pdf)แบบ ยธ.1-1 รายงานสรุปผลและรายงานประจำวัน การควบคุมการก่อสร้าง[กองแบบแผน]67 kB
Download this file (form1-2.pdf)แบบ ยธ.1-2 บันทึกรายวัน สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง[กองแบบแผน]88 kB
Download this file (form1-3.pdf)แบบ ยธ.1-3 บันทึกเหตุการณ์แวดล้อมประจำวัน[กองแบบแผน]124 kB
Download this file (form2-1.pdf)แบบ ยธ.2-1 รายงานสรุปผลการก่อสร้าง[กองแบบแผน]81 kB
Download this file (form3-1.pdf)แบบ ยธ.3-1 รายงานสรุปผลการก่อสร้าง(เมื่อ งานแล้วเสร็จ/สับเปลี่ยนหน้าที่)[กองแบบแผน]78 kB
Download this file (091018_054836.pdf)แบบ ยธ.4-1 ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุ/อุปกรณ์[กองแบบแผน]48 kB
Download this file (form5-1.pdf)แบบ ยธ.5-1 รายงานปัญหาการก่อสร้าง[กองแบบแผน]32 kB
Download this file (300516_062904.pdf)แบบ ยธ.6-1 ฟอร์มรายงานการตรวจการจ้าง[กองแบบแผน]46 kB
Access this URL (/web/zip\formexcel.zip)แบบ ยธ. EXCEL ทั้งหมด[กองแบบแผน]0 kB
Download this file (040716_045721.pdf)คู่มือการใช้งานบน PC[กองแบบแผน]541 kB
Download this file (040716_045809.pdf)คู่มือการใช้งานบน iOS[กองแบบแผน]818 kB
Download this file (040716_045836.pdf)คู่มือการใช้งานบน Andriod[กองแบบแผน]1304 kB